Translate

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

3D Maya Tutorials: Modeling a Weapon - HCL01 - Part02a with 3D Maya 2017

Next is modeling the handle for weapon. 

#3dartisthcl #3dmayatutorials #gameartist #3dmaya #3dgame

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xem Bài Viết Khác