Translate

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Game Artist | Modeling Tree Branches - P03 with Autodesk Maya 2017 | Gam...Game Artist | Modeling Tree Branches - P03 with Autodesk Maya 2017 | Game Design
🎬 My Channel Youtube: 3D Artist HCL
▶️ https://www.youtube.com/c/3DArtistHCL
🎬 My Playlist Youtube:
▶️ https://goo.gl/pG9cL1
#3dartisthcl #HCL #3dartist #gamedesign #gameartist #mayatutorial#autodeskmaya #3dmodeling #speedpainting #digitalart #artist#OliviaHCL #HoCamLoan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xem Bài Viết Khác