Translate

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Game Artist | Modeling Body Tree - P01 with Maya 2017 | Game Design

Game Artist | Modeling Body Tree - P01 with Maya 2017 | Game Design
🎬 My Channel Youtube: 3D Artist HCL
▶️ https://www.youtube.com/c/3dartisthcl
🎬 My Playlist Youtube:
▶️ https://goo.gl/pG9cL1
#3dartisthcl #HCL #digitalart #3dartist #speedpainting #gamedesign#gameartist #3dmaya #tutorial #mayatutorial #3dmodeling #OliviaHCL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xem Bài Viết Khác