Translate

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

3D Artist: Texture a Weapon - P01 [ Speed painting ]

 3D Artist: Texture a Weapon - P01 [ Speed painting ] with Photoshop and 3D Maya 2017
🎬 My Channel Youtube: 3D Artist HCL
▶️ https://goo.gl/EWmsK8
🎬 My Playlist Youtube:
▶️ https://goo.gl/pG9cL1

#3dartisthcl #3dmayatutorials #hcl #digitalart #3dartist


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xem Bài Viết Khác